Omvisning
Foto: Cecilie Owren

Om venneforeningen

Lillehammer Museums Venner (LMV) er en av de største museumsvenneforeninger i landet

"I dyp hengivenhet for samlingene, i erkjennelse av den uvurderlig store betydning disse har – kulturelt og materielt – for byen, dalen og hele vårt land..." het det i det første invitasjonsbrev til medlemskap i foreningen De Sandvigske Samlingers Venner, som var blitt stiftet den 8. april 1932 av 42 av byens borgere.

Siden den gang har naturligvis alt vokst og utviklet seg voldsomt: Først og fremst på museet og den faglige aktiviteten der, tallet på ansatte, antall besøkende, også videre. Samtidig har også foreningen fått stadig flere medlemmer. I dag har vi ca. 2000 betalende medlemskap bestående av familie- og/eller enkeltmedlemskap. Om vi regner med at hver familie som er med, i gjennomsnitt består av 3,5 personer, betyr det at vi har ca. 5 500 medlemmer. Ikke bare fra Lillehammer; folk fra hele distriktet og enda lenger unna føler tilhørighet til denne enestående museumsbyen og ønsker å støtte opp om Lillehammers (og Gausdals ved Aulestad) flotte museer.

Venneforeningen utvidet i 2019 sitt virkeområde. Etter 87 år som De Sandvigske Samlingers Venner, venneforeningen for Maihaugen, ble man nå en venneforening som omfattet alle de seks museene som inngår i Stiftelsen Lillehammer Museum:

  • Maihaugen med flere avdelinger av hus og objekter fra primært Gudbrandsdal og Lillehammer
  • Bjerkebæk, forfatter og Nobelprisvinner Sigrid Undsets hjem
  • Aulestad, forfatter og Nobelprisvinner Bjørnstjerne Bjørnsons hjem
  • Lillehammer Kunstmuseum
  • Norges Olympiske Museum
  • Norges Postmuseum

Venneforeningen har hvert år gitt et betydelig beløp til ulike prosjekter på Maihaugen. Millioner av kroner er gjennom årene overført til museet. Vi har trådt til når uvurderlige hus skal brannsikres eller restaureres, når en ny butikk i Byavdelingen skal utstyres eller når en utstilling trenger midler.

Vi har også stått bak store prosjekter som anskaffelsen av Weidemanns praktfulle bilde i Maihaugsalen, minnesmerket over Anders Sandvig som ble reist til jubileet i 2012 eller Eyolf Soots maleri av Anders Sandvig som ble innkjøpt og «bragt hjem» til Maihaugen og den nye, store kulturhistoriske utstillingen på Maihaugen som ble åpnet høsten 2020.

I tillegg til gaver gjør mange av våre medlemmer en stor og viktig dugnadsinnsats for museene. Mange frivillige årsverk legges ned for å gjøre viktige oppgaver som i mange tilfeller ellers aldri ville vært gjort.