Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Hva skjer? Arrangementer

Hvert år er det forskjellige aktiviteter som arrangeres av Venneforeningen.

Velkommen til årsmøte 2023 i Lillehammer Museums Venner

Tirsdag 21. mars 2023 kl.18.00 i Auditoriet på Maihaugen.

Dagsorden

 • Årsmelding
 • Regnskap for 2022 og revisjonsberetning.
 • Behandling av innsendte forslag.
 • Valg på styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor
 • Adm. dir. Audun Eckhoff orienterer om status og planer for Stiftelsen Lillehammer Museum og dets museer.
 • Orienteringer og kunstnerisk innslag!

Servering av kaffe/te og kaker i kafeen etter møtet!

Årsmelding og regnskap finner du her eller dokumentene kan hentes i papirform i resepsjonen på Lillehammer kunstmuseum fra 7. mars.


Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen 13. mars på e-post til: venner@lillehammermuseum.no. 

Minner om at for å kunne stemme på årsmøtet, må en ha betalt årskort med vennemedlemskap.

Velkommen!

Hilsen LMV v/ Birgit Engesæter Madslien

 

Ferske båtfunn fra Mjøsas bunn ved Arne J. Berg

Onsdag 18. januar 2023 kl. 18.00 i auditoriet på Maihaugen.
Forhåndspåmelding – arrangementet er nå fulltegnet!

Direktøren på Mjøsmuseet presenterer nye funn og teorier om mjøstrafikken fra middelalderen til vår tid.

Han vil fortelle om ferske båtfunn fra Mjøsas bunn, om Kopperbergets sjøhistoriske funksjon og forutsetning for å legge et kjøpstadanlegg ved nordenden av Mjøsa.  Kanskje kan ei ferdigrestaurert Thorstadbu bli en av gavene til Lillehammer ved 200-årsjubileet i 2027?

Arne Julsrud Berg (født 1962) vokste oppå Starum på Østre Toten og har vært levende opptatt av båter og båttrafikken på Mjøsa siden han var tenåring. Han har skrevet en rekke artikler om temaet. Julsrud Berg har vært direktør på Mjøsmuseet siden 2012 og styremedlem i samlingene i perioden 1981-2011.

 

Søndag 23. oktober 2022 kl. 13 vil Harald Frode Skram holde foredrag i Auditoriet på Maihaugen om:

Frimerker som samfunnsspeil – gleder for en historiker

Portrett av Harald Frode Skram.

Harald Frode Skram

Frimerker utgitt av stater gir vitnemål om symboler og forståelse av samfunnet. Noe av dette kan røpe sider av en kultur og politikk som utgiverne kanskje ikke er seg bevisst. 
For oss andre kan det være opplysende både om myter og tenkemåter som er oss fremmede. 

Harald Frode Skram var historiedidaktiker i 33 år ved UiO. Historiedidaktikk er hvordan vi forstår fortiden og skaper fortellinger om den og bruker dem i vårt dagligliv. Som frimerkesamler har han hatt glede av, ikke de sjeldne og dyre merkene, men dem som avdekker nye og tankevekkende sider ved samfunnene. 

Dette vil Skram gjerne dele med oss i Lillehammer Museums Venner.

Etter foredraget vil det være mulighet for å ta en titt i Postmuseet og den nye Postgarasjen, der museumskonsulent Siren Hjertenes vil være tilstede for å svare på spørsmål.
 

Spesialomvisning i utstillingen "En verden av perler"

På Maihaugen er det i sommer en spesiell og ualminnelig vakker utstilling med perler. Materialet er samlet av Hill-Aina Steffenach, som nå vil nå holde en eksklusiv orientering og omvisning for Lillehammer Museums Venner:

Mandag 20. juni 2022 kl. 16.30. Vi starter i Auditoriet på Maihaugen, deretter omvisning i utstillingen.

Nærbilde av ulike typer perler.

Håndlagde glassperler i ulike teknikker fra Murano i Italia. Foto: Hill-Aina Steffenach

Drakt med små fargerike perler i mønster.

Drakt fra Kuchi-folket i Afghanistan. Foto: Bilge Oner

 

Perler er blant de eldste og vakreste gjenstander vi har. De har vært i bruk av mennesker i tusenvis av år.
Perler har blitt brukt på ulike måter over hele verden. De har vært brukt som lykkeamuletter i både forhistoriske og moderne samfunn, som statussymboler i den gamle verden, som religiøse gjenstander og som valuta.

En enkelt perle bærer på en historie om sin bruk og betydning, i tillegg til informasjon hvor den kommer fra og hvordan den er laget. Blant nåtidens urbefolkning har perler hatt – og har fortsatt – en stor verdi, ikke bare som personlig pryd.

Materialet i utstillingen er samlet av Hill-Aina Steffenach, som i mange år har reist verden rundt og besøkt kulturer der perler fremdeles er en del av den levende tradisjonen. Steffenach er til daglig lege på legevakten i Trondheim. Hun har gjennom mange år hatt en stor interesse for bunadshistorie og håndarbeid. Ideen til "En verden av perler" fikk hun etter å ha studert perlede bunader på Vestlandet og grønlandske folkedrakter. Det ga interesse for hvor glassperlene kom fra og deres historie.

 

Årsmøte 2022

Årsmøte for Lillehammer Museums Venner ble avholdt tirsdag 29. mars 2022.

 

Lillehammer museum – med ulike blikk

Lillehammer museums venner inviterer medlemmene til tre søndagsforedrag i vinter. Konservatorer inviterer oss til å se på museet ut fra tre ulike vinkler, med matøyne, med kvinneblikk og gjennom religiøse briller.

Alle møtene foregår i Auditoriet på Maihaugen og begynner kl. 13:00.

 

Maihaugen med matøyne


Autditoriet på Maihaugen søndag 20. februar 2022 kl. 13:00.
Ved førstekonservator Kristina Skaaden

 

Å spise er avgjørende for vår eksistens. Mat er kulturarv. Mat er kulturuttrykk! 

Førstekonservator Kristina Skaaden inviterer til et foredrag der hun vil undersøke hvordan maten er til stede på Maihaugen, i Kunstmuseet, på Aulestad og Bjerkebæk. Maihaugen har kanskje Norges største samling av kjøkken og et kulturlandskap som også er matlandskap.

Skaaden vil fortelle om hvordan de musealt forbereder utstillingen Mat – mer enn et måltid som åpner på Maihaugen i oktober i år. Utstillingen tar for seg måltidskultur, dyrking, gjenbruk og transport av mat. Kanskje får du også tips om hva du kan dyrke selv?

Skaaden vil også orientere om arbeidet med å digitalisere og transkribere kokebøker fra 1700 og 1800-tallet, bl.a. Christine Munchs kokebok som er å se på utstillingen Impulser. Og visste du at Maihaugens ferdaskrin er blitt en del av promoteringen av det norske kokkelandslaget under den verdensberømte kokkekonkurranse Bocuse d’Or i Lyon. Dette som et resultat av Maihaugens deltakelse i innovasjonsprosjektet FoodLessons: Kulinarisk arv som ressurs i byggingen av Matnasjonen Norge 2030.

 

Kvinneblikk på Lillehammer Museum


Auditoriet på Maihaugen søndag 20. mars 2022 kl. 13:00
Ved konservator Else Braut

 

Maihaugen har for andre gang fått midler fra Kulturrådet gjennom Nettverk for kvinnehistorie for å synliggjøre kvinners liv og historie på museet. Det er utarbeidet en Håndbok for god kjønnsrepresentasjon i museumsfaglige praksiser, der utstillingen Impulser på Maihaugen er brukt som eksempel. Braut vil fortelle om hvordan museet arbeidet med oppgaven i denne utstillingen og hvordan kvinneperspektivet  videreføres i nye prosjekter. Maihaugen arbeider nå med å sette i stand  av Aas-villaen, også kjent som Svenneby-villaen, fra 1915. Villaen stod opprinnelig i Anders Sandvigsgate på Lillehammer. Hans J. Aas var handelsfullmektig hos Th. Lunde i 50 år, og huset vil bli innredet med et utvalg av lokalproduserte møbler fra firmaet. I forbindelse med dette innredningsarbeidet vil museet i et nytt prosjekt spesielt se på kvinner som var knyttet til firmaet Th. Lunde.

 

Lillehammer museum med religiøse briller                                         
 

Auditoriet på Maihaugen søndag 24. april 2022 kl. 13:00
Ved konservator Kåre Hosar og førstekonservator Kristina Skaaden    
                                                  

 

 

 

 

 

 

Hvordan kan Lillehammer museum oppleves og forstås om vi ser på virksomheten med religioners øyne? Hvor og hvordan er religion representert ved museet? La oss vandre sammen i form av et bildeforedrag – gjennom Maihaugen, Bjerkebæk og Kunstmuseet på jakt etter det religiøse. Denne «vandringen» springer ut av museets samarbeid med det EU-finansierte prosjektet rurAllure, https://rurallure.eu/. Sammen med NTNU i Gjøvik skal vi bidra til at folk som benytter seg av pilegrimsrutene, får mer informasjon om det kulturlandskapet og de kulturinstitusjonene som ligger langs rutene.

I Europa reiser hundretusenvis av mennesker hvert for å ta seg til store og mindre kjente tilbedelsessteder. Pilegrimsveiene har utvilsomt blitt en betydelig økonomisk og politisk ressurs for Europa. Men ofte er pilegrimens kjennskap til det omliggende landskapet og kulturen begrenset. Dette vil Lillehammer Museum gjøre noe med!

 

Spesialomvisninger

Spesialomvisninger, eksklusivt for medlemmer vil bli annonsert i E-post til medlemmene, og på våre websider.

 

Frivillige

Hvis du vil hjelpe til generelt eller til spesielt arrangement, send en e-post til venner@lillehammermuseum.no med beskjed om hva du kan tenke deg å delta på i vårt arbeide.

 • Bistå et par-tre timer med å dele ut inngangsbilletter til medlemmer av LMV ved store arrangementer som f.eks.:
  • Sankthans
  • Barnas Sommerdag, normalt siste søndag i august
 • Være med i Torsdagsvennene, se beskrivelse lenger ned
 • Bli Maihaugvert, da bistår man  ved arrangementer i Maihaugsalen
 • Spesialopplegg for et enkelt museum (f.eks. Aulestad, Lillehammer Kunstmuseum etc)

 

Barnas sommerdag

Barnas sommerdag arrangeres en søndag sent i august. Det er en god tradisjon som etter nesten 40 år fortsatt er svært populær hos folk i distriktet. Litt avhengig av været har vi årlig et besøk på mellom to og tre tusen barn, mødre, fedre og besteforeldre. Enkelte tilbud som gullgraving, snekring og trafikkby har vært med fra starten, men hvert år dukker det opp nye påfunn: En ridderlandsby, orientering med kart og kompass, felespilling, tau-glidebane og mye, mye mer.

I de senere år har dagen vært avsluttet med show på utescenen ved Dansarvollen , med en eller flere artister – ofte kjent fra tv.

 

Maihaugvertene

Dette ble etablert i 1993, der vi utfører dugnadsarbeid for store beløp hvert år. Vertene stiller opp ved små og store kulturarrangement i Maihaugsalen, og deltar også ved de faste arrangementene St.Hans, Barnas dag og Maihaugens julemarked.

 

Torsdagsvennene

Dette er Maihaugens gode hjelpere! Ordningen begynte i 1993, og deltakerne utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis. Det er populært å være torsdagsvenn, og antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene. Nesten 50 spreke pensjonister har nå sitt virke på Maihaugen hver torsdag i hele vinterhalvåret.

Arbeidsoppgavene er:

 • Fotoregistrering og identifisering av foto
 • Bibliotekarbeid
 • Avskriving av lydbånd
 • Transkribering av kilder i gotisk håndskreven skrift
 • Registrering av kirkebøker
 • Ordning av arkiver
 • Snekkerarbeid tilknyttet formidlingsoppgaver
 • Ordning av tekstilmagasinet
 • Andre naturlige oppgaver som dukker opp.

Har du spørsmål?
Kontakt oss på telefon 909 80 650 eller epost venner@lillehammermuseum.no