Foto: Audbjørn Rønning / Maihaugen

Hva skjer? Arrangementer

Hvert år er det forskjellige aktiviteter som arrangeres av Venneforeningen.

Velkommen til årsmøte i Lillehammer Museums Venner.


     Tirsdag 12. mars 2024 kl.18.00 i Auditoriet på Maihaugen.
     DAGSORDEN:

•    Årsmelding
•    Regnskap for 2023 og revisjonsberetning.
•    Behandling av innsendte forslag.
•    Valg på styrets leder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor
•    Adm. dir. Audun Eckhoff orienterer om status og planer for Stiftelsen Lillehammer Museum og dets museer.
      Vi får høre om status på prosjektet som pågår på Melby-loftet
•    Orienteringer og kunstnerisk innslag

Servering av kaffe/te og kake i kafeen etter møtet
Årsmelding og regnskap er vedlagt.
Dokumentene kan også hentes i papirform i resepsjonen på Lillehammer Kunstmuseum fra 27. februar 2024
Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kommet til styret innen 5. mars på e-post til: venner@lillehammermuseum.no
Minner om at for å kunne stemme på årsmøtet, må en ha betalt årskort med vennemedlemskap.

Velkommen!
Hilsen LMV v/ styreleder Kari Strand Båtnes 

Vedlegg:

 

Spesialomvisninger

Spesialomvisninger, eksklusivt for medlemmer vil bli annonsert på e-post til medlemmene og på våre nettsider.

Frivillige

Hvis du vil hjelpe til generelt eller til spesielt arrangement, send en e-post til venner@lillehammermuseum.no med beskjed om hva du kan tenke deg å delta på i vårt arbeide.

 • Bistå et par-tre timer med å dele ut inngangsbilletter til medlemmer av LMV ved store arrangementer som f.eks.:
  • Sankthans
  • Barnas Sommerdag, normalt siste søndag i august
 • Være med i Torsdagsvennene, se beskrivelse lenger ned
 • Bli Maihaugvert, da bistår man ved arrangementer i Maihaugsalen
 • Spesialopplegg for et enkelt museum (f.eks. Aulestad, Lillehammer Kunstmuseum etc)

 

Barnas sommerdag

Barnas sommerdag arrangeres en søndag sent i august. Det er en god tradisjon som etter nesten 40 år fortsatt er svært populær hos folk i distriktet. Litt avhengig av været har vi årlig et besøk på mellom to og tre tusen barn, foreldre og besteforeldre. Enkelte tilbud som gullgraving, snekring og trafikkby har vært med fra starten, men hvert år dukker det opp nye påfunn: En ridderlandsby, orientering med kart og kompass, felespilling, tau-glidebane og mye, mye mer.

I de senere år har dagen vært avsluttet med show på utescenen ved Dansarvollen , med en eller flere artister – ofte kjent fra tv.

Maihaugvertene

Dette ble etablert i 1993, der vi utfører dugnadsarbeid for store beløp hvert år. Vertene stiller opp ved små og store kulturarrangement i Maihaugsalen, og deltar også ved de faste arrangementene Sankthans, Barnas dag og Maihaugens julemarked.

Torsdagsvennene

Dette er Maihaugens gode hjelpere! Ordningen begynte i 1993 og deltakerne utfører viktige arbeidsoppgaver for Maihaugen på frivillig basis. Det er populært å være torsdagsvenn, og antallet har vokst jevnt og trutt de siste årene. Nesten 50 spreke pensjonister har nå sitt virke på Maihaugen hver torsdag i hele vinterhalvåret.

Arbeidsoppgavene er:

 • Fotoregistrering og identifisering av foto
 • Bibliotekarbeid
 • Avskriving av lydbånd
 • Transkribering av kilder i gotisk håndskreven skrift
 • Registrering av kirkebøker
 • Ordning av arkiver
 • Snekkerarbeid tilknyttet formidlingsoppgaver
 • Ordning av tekstilmagasinet
 • Andre naturlige oppgaver som dukker opp.

Har du spørsmål?
Send en e-post til venner@lillehammermuseum.no